MARXA RADETZKY (percussió corporal amb nins)

INSTRUMENTS RECICLATS (tot és possible si un vol)

DIAMANTE (MOIX EN ADOPCIÓ)